Monday, 8 August 2011

orang pertama


1. Orang yang pertama menulis Bismillah : Nabi Sulaiman AS


2. Orang yang pertama minum air zamzam : Nabi Ismail AS


3. Orang yang pertama berkhatan : Nabi Ibrahim AS


4. Orang yang pertama diberikan pakaian pada hari qiamat : Nabi Ibrahim AS


5.. Orang yang pertama dipanggil oleh Allah pada hari qiamat : Nabi Adam AS


6. Orang yang pertama mengerjakan saie antara Safa dan Marwah : Sayyidatina Hajar (Ibu Nabi Ismail AS)


7. Orang yang pertama dibangkitkan pada hari qiamat : Nabi Muhammad SAW


8. Orang yang pertama menjadi khalifah Islam : Abu Bakar AsSiddiq RA


9. Orang yang pertama menggunakan tarikh hijrah: Umar bin Al-Khattab RA


10. Orang yang pertama meletakkah jawatan khalifah dalam Islam: Al-Hasan bin Ali RA


11. Orang yang pertama menyusukan Nabi SAW: Thuwaibah RA


12. Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan lelaki : Al-Harith bin Abi Halah RA


13. Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan wanita: Sumayyah binti Khabbat RA


14. Orang yang pertama menulis hadis di dalam kitab / lembaran : Abdullah bin Amru bin Al-Ash RA


15. Orang yang pertama memanah dalam perjuangan fisabilillah : Saad bin Abi Waqqas RA


16. Orang yang pertama menjadi muazzin dan melaungkan azan: Bilal bin Rabah RA


17. Orang yang pertama bersembahyang dengan Rasulullah SAW : Ali bin Abi Tholib RA


18. Orang yang pertama membuat minbar masjid Nabi SAW: Tamim Ad-dary RA


19. Orang yang pertama menghunuskan pedang dalam perjuangan fisabilillah : Az-Zubair bin Al-Awwam RA


20. Orang yang pertama menulis sirah Nabi SAW: Ibban bin Othman bin Affan RA


21. Orang yang pertama beriman dengan Nabi SAW : Khadijah binti Khuwailid RA


22. Orang yang pertama mengasaskan usul fiqh : Imam Syafei RH


23. Orang yang pertama membina penjara dalam Islam: Ali bin Abi Tholib RA


24. Orang yang pertama menjadi raja dalam Islam : Muawayah bin Abi Sufyan RA


25. Orang yang pertama membuat perpustakaan awam : H arun Ar-Rasyid RH


26. Orang yang pertama mengadakan baitul mal : Umar Al-Khattab RA


27. Orang yang pertama menghafal Al-Quran selepas Rasulullah SAW: Ali bn Abi Tholib RA


28. Orang yang pertama membina menara di Masjidil Haram Mekah : Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur RH


29. Orang yang pertama digelar Al-Muqry : Mus'ab bin Umair RA


30. Orang yang pertama masuk Syurga : Nabi Muhammad SAW
Wahai, sahabat-sahabatku & saudara-saudaraku... baca dan hayatilah.. kongsi dan sebarkanlah... semoga kita mendapat keberkatan dariNYA bersama2.. insyallah..

Sunday, 31 July 2011

Doa Ramadhan Dari Hari Pertama hingga ke hari 30

Hari Pertama
"Ya Allah, jadikanlah puasaku, puasa orang benar-benar berpuasa. Dan ibadah malamku, ibadah orang benar-benar mengerjakan ibadah. Dan jagalah aku dari tidurnya orang yang lalai. Hapuskanlah dosaku wahai Tuhan sekalian alam. Dan Ampunilah aku wahai Tuhan maha pengampun daripada segala dosa."

Hari Kedua
"Ya Allah, dekatkan aku kepada keredaan Mu dan jauhkan aku daripada kemurkaan serta balasan Mu. Berilah aku kemampuan membaca ayat-ayat Mu dengan rahmat Mu, wahai Tuhan Maha Pengasih"

Hari Ketiga
?Ya Allah limpahkan aku dengan kecerdikan fikiran dan kewaspadaan serta jauhkan aku daripada kebodohan dan kesesatan. Sediakan bahagian ku daripada kebaikan yang kau turunkan., demi kemurahan Mu, wahai Tuhan Maha Pemurah daripada segala dermawan.?

Hari Keempat
?Ya Allah berilah kekuatan kepada ku untuk
melaksanakan perintah Mu dan berilah aku kemanisan
berzikir. Berilah aku kekuatan melahirkan kesyukuran
dengan kemuliaan Mu. Dan jagalah aku dengan jagaan dan
perlindungan Mu, wahai Tuhan Maha Melihat.?

Hari Kelima

?Ya Allah, tempatkan aku di kalangan orang yang
sentiasa memohon keampunan. Jadikanlah aku hamba Mu
yang saleh serta jadikanlah aku di kalangan auliya?
(orang yang mendapat keutamaan Mu) yang hampir di sisi
Mu dengan kelembutan Mu, wahai Tuhan yang Maha
pengasih daripada segala pengasih.?

Hari Keenam
?Ya Allah, janganlah aku dihina kerana perbuatan
maksiat ku kepada Mu dan janganlah menyeksa ku dengan
balasan Mu. Jauhkan aku daripada sesuatu yang boleh
mendatangkan kemurkaan Mu, dengan anugerah dan bantuan
Mu, wahai kemuncak keinginan orang yang berkeinginan.?

Hari Ketujuh
?Ya Allah bantulah aku untuk mengerjakan puasa dan ibadah malamnya. Jauhkanlah aku daripada dosa-dosanya. Dan berilah aku zikir untuk mengingati Mu secara berterusan, dengan taufik (petunjuk) Mu wahai pemberi petunjuk kepada orang yang sesat.?

Hari Kelapan
?Ya Allah, berilah aku rezeki berupa kasih sayang kepada anak-anak yatim, pemberi makanan, penyebar salam dan bergaul dengan mulia, dengan kemuliaan Mu tempat berlindung orang yang berharap.?

Hari Kesembilan
?Ya Allah, sediakan bagi ku sebahagian daripada keluasan rahmat Mu. Berilah aku petunjuk dengan ajaran-ajaran Mu. Bimbinglah aku menuju keredaan Mu yang penuh dengan kecintaan Mu, wahai harapan orang yang merindu.

Hari Kesepuluh
?Ya Allah, jadikan aku di antara orang bertawakal kepada Mu dan jadikan aku di kalangan orang yang menang di sisi Mu. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang dekat di sisi Mu. Dengan ihsan Mu wahai tempat tuju orang yang memohon.?

Hari Kesebelas
?Ya Allah, tanamkan dalam diri ku kecintaan melakukan kebaikan dan kebencian melakukan perbuatan maksiat serta fasik. Ya Allah jauhkan ku daripada kemurkaan Mu dan seksaan api neraka, dengan pertolongan Mu wahai Tuhan yang menolong orang memerlukan pertolongan.?

Hari Kedua Belas
?Ya Allah, hiasilah diri ku dengan penutup dan kesucian. Tutuplah diri ku dengan pakaian kesederhanaan dan kerelaan. Tempatkan aku di jalan keadilan dan keikhlasan. Amankan diri ku daripada setiap perkara yang aku takut, dengan penjagaan Mu, wahai penjaga orang yang takut.?

Hari Ketiga Belas
?Ya Allah, bersihkan diri ku daripada kekotoran dan kehinaan. Berilah kesabaran kepada ku untuk menerima segala ketentuan. Berilah kemampuan kepada ku untuk bertakwa dan bergaul dengan orang baik, dengan bantuan Mu wahai pengharap orang yang miskin.?

Hari Keempat Belas
?Ya Allah, jangan aku dihukum disebabkan kekeliruan yang ku lakukan. Ampunkan aku daripada kesalahan dan kebodohan. Janganlah kau jadikan diri ku sasaran bala dan malapetaka, dengan kemuliaan Mu wahai kemuliaan kaum Muslimin.?

Hari Kelima Belas
?Ya Allah limpahkan rezeki kepada ku berupa ketaatan orang yang khusyuk. Lapangkan dada ku dengan taubat orang yang menyesal, dengan keamanan Mu wahai keamanan orang yang takut

Hari Keenam Belas
?Ya Allah, berilah kemampuan kepada ku untuk menjalani kehidupan seperti mana kehidupan orang baik. Jauhkan bagi ku kehidupan orang yang melakukan kejahatan. Lindungilah aku dengan rahmat Mu hingga ke alam akhirat, demi ketuhanan Mu wahai Tuhan sekalian alam.?

Hari Ketujuh Belas
?Ya Allah, tunjukkan bagi ku amal kebajikan dan penuhilah hajat serta cita-cita ku, wahai Tuhan yang Maha Mengetahui segala keperluan tanpa ungkapan permohonan. Wahai yang Maha Mengetahui segala yang ada dalam hati sekalian makhluk. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad dan keluarga baginda yang suci.?

Hari Kelapan Belas

?Ya Allah, sedarkan aku untuk mencari keberkatan. Terangkan hati ku secerah cahaya dan bimbinglah aku serta anggota ku untuk mengikuti segala ajaran Mu, dengan cahaya Mu wahai penerang hati orang yang bijak.?

Hari Kesembilan Belas
?Ya Allah, penuhkan bahagian ku dengan keberkatan dan mudahkan bagi ku menuju ke arah kebaikan. Jangan kau jauhkan aku daripada ketenteraman kebaikan, wahai pemberi petunjuk kepada kebenaran.?

Hari Kedua Puluh

?Ya Allah, bukakan bagi ku pintu-pintu syurga dan tutupkan bagiku pintu-pintu neraka. Berilah kemampuan kepada ku untuk membaca ayat-ayat suci al-Quran, wahai pemberi ketenangan dalam hati orang beriman.?

Hari Kedua Puluh Satu

?Ya Allah, berilah aku petunjuk untuk mendapat keredaan Mu. Janganlah engkau biarkan syaitan menguasai diri ku. Jadikan syurga tempat tinggal dan berehat bagi ku, wahai pelaksana keperluan orang meminta.?

Hari Kedua Puluh Dua
?Ya Allah, bukakan bagi ku pintu kelebihan dan turunkan bagi ku keberkatan mu. Berilah kepada ku untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan keredaan Mu dan tempatkan aku dalam syurga Mu yang luas, wahai penjawab doa orang dalam kesempitan.?

Hari Kedua Puluh Tiga
?Ya Allah bersihkan aku daripada segala dosa dan jauhkan diri ku daripada keaiban serta tanamkan ketakwaan dalam hati ku, wahai pengampun kesalahan orang yang berdosa.?

Hari Kedua Puluh Empat
?Ya Allah, aku bermohon kepada Mu perkara yang mendatangkan keredaan Mu. Aku berlindung dengan Mu daripada perkara yang mendatangkan kemarahan Mu dan aku bermohon kepada Mu kemampuan untuk mentaati Mu serta menghindari kemaksiatan terhadap Mu, wahai pemberi kepada yang meminta.?

Hari Kedua Puluh Lima
?Ya Allah, jadikan aku orang yang menyintai auliya? Mu dan memusuhi musuh Mu. Jadikan aku pengikut sunnah nabi Mu, wahai penjaga hati para Nabi.?

Hari Kedua Puluh Enam
?Ya Allah, jadikan usaha ku sebagai usaha yang sentiasa disyukuri, dosa-dosa ku sebagai dosa yang diampuni, kebaikan ku sebagai kebaikan yang diterima dan keaiban ku sebagai keaiban yang ditutupi, wahai Tuhan Maha Mendengar daripada semua pendengar.?

Hari Kedua Puluh Tujuh

?Ya Allah, berilah rezeki berbentuk ganjaran Lailatul Qadar kepada ku, ubahkan perkara sulit menjadi mudah, makbulkan permintaan maaf ku dan hapuskan dosa serta kesalahan ku, wahai Tuhan Maha Penyayang kepada hamba soleh.?

Hari Kedua Puluh Lapan
?Ya Allah, penuhkan hidup ku dengan amalan sunnah dan muliakan aku dengan diterimanya semua permintaan, wahai Tuhan yang tidak disibukkan oleh permintaan orang meminta.?

Hari Kedua Puluh Sembilan
?Ya Allah, hiasilah aku dengan rahmat Mu dan berikanlah aku petunjuk serta penjagaan Mu. Bersihkan hati ku dengan fitnah, wahai pengasih kepada hamba yang beriman.?

Hari Ketiga Puluh

?Ya Allah, jadikan puasa ku disertai dengan rasa syukur dan diterima oleh Mu melalui jalan keredaan Mu serta keredaan rasul Mu, cabangnya yang kukuh dan kekuatan keberkatan, demi kenabian Muhamad saw dan keluarga baginda yang suci dan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.?

Monday, 25 July 2011

salam ramadhan

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَارَكَاتُهُ...

Salam Ramadhan para blogger semua..Semoga para blogger semua sihat2 belaka dan dapat menjalani ibadah puasa ini dengan jayanya...Ramadhan ini memang penuh dengan keberkatan, smoga dosa2 kita smua trehapus yg sngaja atau pun yg tdak sengaja,,Susah senang silih berganti, Mesti pasrah takdir ilahi, Bulan Ramadan muncul lagi, Melatih mengenal harga pribadi.

Sabda Rasulullah saw.:

“Apabila datang bulan Ramadhan, dibukakan pintu langit dan ditutup pintu neraka serta dibelenggu segala syaitan.”

Nabi Muhammad saw pernah bersabda:

“Berjihadlah kamu dengan lapar dan dahaga kerana pahalanya seperti pahala mujahid di jalan Allah (fi sabilillah) dan sesungguhnya tiada amalan yang lebih diperkenankan oleh Allah selain menahan lapar dan dahaga”

Sabda Rasulullah saw:

“Barangsiapa yang mendirikan Ramadhan dengan penuh keimanan nescaya diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu.”inilah kelebihan berpuasa ,,baca jgn tak baca,,hehehhee

Puasa telah sedia dikenali sebagai satu rawatan semula jadi untuk pelbagai jenis penyakit sejak beribu-ribu tahun dahulu. Ramai pakar perubatan kuno berpuasa dan menyarankan pesakit-pesakitnya agar berpuasa sebagai satu kaedah rawatan. Contohnya, Ibnu Sina: memang dikenali sebagai seorang pakar perubatan dalam Islam, menyifatkan puasa sebagai rawatan untuk pelbagai jenis penyakit.
Malah doktor2 Islam kini mengakui puasa boleh mengubati penyakit cacar dan sifilis. Napoleon ketika menawan Mesir, mengamalkan terapi puasa untuk mengawal penyakit berjangkit. Dr. Fredrick Hoffman, dari Universiti Moscow pada 1769 menasihatkan pesakit-pesakitnya agar berpuasa ketika sakit. Menurut beliau, puasa memberikan masa untuk perut berehat dan memberikan ruang untuk tubuh mengembalikan kekuatan.
Allah sendiri menjelaskan bahawa puasa yang diwajibkan ke atas kita ini telahpun diamalkan oleh umat-umat sebelum ini. Firman-Nya: Wahai orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. (al-Baqarah: 183)

Pada kurun ke-19, Zeland, seorang pakar perubatan Rusia, mengumumkan bahawa puasa memberi kesan positif kepada urat saraf, sistem penghadaman dan darah. Katanya lagi, puasa memberikan masa yang cukup untuk tubuh berehat, di samping beroleh kekuatan baru.
Sebenarnya hakikat puasa sebagai terapi melawan penyakit bukan sesuatu yang baru. Rasulullah yang hidup pada zaman gelap sains, mengakui bahawa puasa adalah senjata untuk melawan penyakit. Sabda baginda, “Puasa adalah senjata untuk mempertahankan diri”. (riwayat Imam Ahmad)

Pakar2 moden kini mengesahkan bahawa setiap orang perlu berpuasa, sama ada orang itu sihat, apatah lagi jika sakit. Pelbagai racun memasuki tubuh sepanjang hidup kita, melalui makanan dan minuman moden yang tidak sihat dan sarat dengan bahan kimia dan udara yang tercemar.
Tubuh tidak mampu menyingkirkan semua racun ini dan menyebabkan manusia semakin lemah. Puasa dapat memberi ruang dan kesempatan untuk sel2 tubuh membersihkan diri mereka daripada racun2 ini dengan lebih berkesan. Berbeza dengan amalan diet biasa, kaedah puasa Ramadan adalah yang terbaik kerana dilakukan dengan sistematik setiap tahun.
Walaupun keberkesanan terapi puasa terhadap tubuh telah diakui tetapi perkara paling menakjubkan ialah kemampuannya untuk merawat masalah psikologi yang kritikal. Puasa memberi masa untuk sel2 otak berehat dan pada masa sama, bertindak membersihkan sel2 darah daripada toksik. Darah bersih yang memasuki otak ini akan turut sama membersihkannya.
Hasilnya, orang yang berpuasa mempunyai otak yang lebih kuat dan cerdas untuk berfikir. Ini dibuktikan apabila Pengarah Institut Pesakit Mental Moscow, Dr. Yuri Nikolayev, merawat 7,000 pesakit mental dengan menggunakan terapi puasa, setelah semua kaedah dan ubat-ubatan lain tidak berkesan. Menakjubkan rawatan ini berjaya!
Bagaimanapun, terdapat beberapa keadaan yang tidak membenarkan mereka yang mempunyai masalah psikologi berpuasa seperti pesakit yang menderita epilepsi (sawan) yang disebabkan oleh kekurangan kandungan gula dalam darah kerana memerlukan pengambilan ubat sepanjang Ramadan.
Begitu juga dengan pesakit skizofrenia, menggunakan ubat yang menyebabkan mulut kering dan dahaga.
Pengguna Lithium juga tidak boleh berpuasa kerana kekurangan air di dalam badan boleh menyebabkan kepekatan darah dan menukarkan dadah menjadi racun.
Kebanyakan doktor menyarankan agar pesakit diabetes jenis 2 agar tidak berpuasa kerana memudaratkan. Tetapi, Dr. Riyadh Sulaimani dan rakan-rakannya di Kuliah Perubatan Hospital al-Malik Khaled al-Jami’, pada 1990, telah menjalankan kajian tentang kesan puasa Ramadan kepada pesakit diabetes jenis 2.
Seramai 47 orang pesakit diabetes jenis 2 yang terlibat dalam kajian ini telah berpuasa dan didapati tidak terdapat kesan yang memudaratkan kepada mereka dari segi berat badan dan kandungan gula dalam badan.
Bagaimanapun, mereka ini sebaiknya mendapatkan nasihat doktor sebelum berpuasa. Pesakit yang bergantung pada suntikan insulin, tidak disarankan berpuasa kerana mereka perlu makan setengah jam selepas suntikan. Namun begitu pesakit yang menggunakan ubat-ubatan, mungkin boleh mengambil manfaat daripada puasa terutama mereka yang mengalami berat badan berlebihan.
Puasa boleh membantu anda kekal muda remaja! Sekurang-kurangnya itulah yang di dakwa oleh Dr. Masora EJ dari Fakulti Psikologi Universiti Texas, yang mengkaji kaitan puasa dengan faktor panjang umur dan awet muda. Dengan mengurangkan 50-70 peratus makanan yang diberikan kepada beberapa ekor tikus, didapati ia membantu memanjangkan jangka hayat mereka serta dapat mencegah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan usia.
Terapi yang dinamakan sebagai Antiaging Action of Caloric Restriction (CR) ini berkesan kerana pembersihan berterusan sel2 tubuh melalui puasa dapat memanjangkan umur sel dan melambatkan proses penuaan.
Selain itu, keperluan badan terhadap protein juga menurun dan ini membolehkan sel2 berehat dengan baik. Puasa juga dapat memperbaharui sel2 dengan cara yang selamat.
Benarlah seperti yang disabdakan Baginda, nabi yang ummi yang tidak mengenal huruf, bahawa puasa adalah senjata untuk mempertahankan diri. Ini kerana, ketika puasa menyebabkan perubahan hormon di dalam badan.
Kajian Dr. Kernt et. al, telah mengesan perubahan dalam pengeluaran Hormon Pembesaran (Growth Hormone) oleh kelenjar pituari dalam tubuh orang yang berpuasa.
Ini memberikan kesan positif dalam menguatkan sistem imuniti tubuh. Seperti yang kita tahu, sistem imuniti adalah ‘senjata’ mempertahankan diri daripada serangan luar. Dengan semua nikmat ini, bulan Ramadan layak dinobatkan sebagai Bulan Kesihatan Sedunia!
Maha Suci Allah yang telah menganugerahkan nikmat Ramadan ini. Kita berpuasa kerana Allah, begitu juga dengan semua ibadat lain. Kerana ketaatan ini, kita menerima kebaikan di dunia dan di akhirat berupa kesihatan yang baik. Sedangkan pada masa yang sama orang bukan Islam berhempas pulas mengkaji tentang puasa, nikmat yang telah lama kita kecapi.

Di kesempatan ini aku ingin menyucapkan Selamat Menyambut Ramadhan Al-Mubarak dan selamat menjalani ibadah berpuasa kepada semua rakan2 dan umat islam, hayatilah fadhilat Ramadhan dan cari keberkatan dan hidayah-Nya. Moga kita dianugerahkan kekuatan menjalani tuntutan puasa & melipat kali gandakan amal. Maafkan segala kekhilafan aku yang ada, yang zahir atau mahupun yang batin, yang sengaja atau yang tidak, baik yang tersurat apatah lagi yang tersirat…

Sunday, 3 July 2011

Mengapa Yahudi menggali di bawah Masjid Al-Aqsa?

Ambillah masa membaca tentang kejadian masa lalu dan yang akan datang dan anda benar-benar tahu apa yang berlaku di Palestin pada hari ini.
Ini serius! Apa yang Zionis lakukan dan yang lebih penting anda tahu mengapa dan kenapa!

Pertama. Lihatlah pengalian dibawah Masjid Al-Aqsa...cukup cemas, bahaya dan merosakkan asas Masjidil Al-Aqsa. Jika sebelum ini anda membaca melalui portal yang berat sebelah. Kini saksikanlah sendiri kerosakan yang teruk akibat kerja pengalian ini. Keretakkan merata-rata di tiang besar, lantai dan dinding masjid yang suci bagi umat Islam.

Pihak Israel sedang menggali di bawah Masjidil Al-Aqsa. Mereka mengakui secara terbuka niat mereka untuk menghancurkan Masjidil Al-Aqsa dan di tempat ini untuk "membangkitkan semula "Temple of Solomon." iaitu Kuil Sulaiman.

Arkeologi dan ahli kaji sejarah tahu bahawa runtuhan "Kuil Sulaiman" terletak di bawah Masjidil Al-Aqsa. Kita tidak tahu berapa dalam penggalian tersebut, namun kita tidak boleh berdiam diri dan membiarkan sahaja. Ini perlu perhatian dunia Islam. Umat Islam yang berjuta-juta ramainya seperti buih dilautan berbanding yahudi laknatullah ini melarang keras kerja-kerja penggalian yang akan meruntuhkan Masjidil Aqsa suatu hari nanti iaitu Qiblat pertama bagi umat Islam sebelum Masjidil Haram.


Saudara Islam seluruh dunia harus tahu apa yang berlaku dan kesan pengalian ini! Ini satu kebenaran yang mengejutkan.

Gambar dari Kuil Zionis. Ini adalah struktur pertama kali dikembangkan oleh Zionis di depan Masjid Al-Aqsa.


Imaginasi dari pelukis kesan Kuil Solomon

Gambar keretakan tiang besar, lantai dan dinding Masjidil Al-Aqsa akibat dari kerja-kerja penggalian di bawah Masjidil Al-Aqsa.


Kubah emas bukanlah Masjidil Al-Aqsa tetapi adalah Masjid Batu bergantung "DOME OF THE ROCK. Setiap kali Masjidil Aqsa diucapkan di media, mereka akan menunjukkan Masjid " Dome of the rock" sebagai Masjidil Al-Aqsa. Sehingga orang ramai tidak menyedari yang mana satu Masjidil Al-Aqsa. Penulis pun baru tahu selepas dikelirukan oleh media barat.

Ini merupakan cara ZIONIST, sehingga Masjidil Al-Aqsa dihancurkan, umat Islam tidak perasan dan tahu kehancurannya. Menjadi kewajipan umat Islam untuk tahu yang mana satu masjid yang sebenarnya.Keretakan di laman dan di dalam masjidil Al-Aqsa. Masjid "DOME OF THE ROCK" yang dilatar belakang.

Kenapa harus dilakukan kepada Masjidil Al-Aqsa? Adakah disebabkan nilai tanahnya atau lain-lain sebab musabab yang di kehendaki oleh Yahudi!

Nabi Sulaiman A.S dan rahsia yang tertanam di bawah Masjidil A-Aqsa

• Balik kepada sejarah silam kisah Nabi Sulaiman AS atau Raja Sulaiman yang bertanggungjawab membina apa yang dikenali sebagai Kuil Sulaiman".

• Nabi Sulaiman As berbeza dari Nabi-nabi yang lain kerana baginda di beri Allah SWT boleh menguasai umat manusia, dan bangsa jin.

• Nabi Sulaiman ditugaskan dengan menyebarkan ayat-ayat Allah SWT iaitu: keyakinan dan ibadah dalam hanya SATU tuhan sahaja.

• Perkara ini menjadi perhatian Nabi Sulaiman dimana terdapat kaum-kaumnya yang kuat mengamalkan ilmu sihir dan okultisme. Baginda memerintahkan segala pengawalnya untuk pergi ke seluruh negeri dan merampas setiap buku, naskah, kitab-kitab atau laman bahawa okultisme atau yang tertulis segala ilmu sihir dimana amalan sesat ini diajar untuk berhubung dengan pemanggil roh. Ajaran ini dimana amalan iaitu berkaitan dengan jin dan setan.

• Dalam Islam kita tahu bahawa ilmu sihir adalah haram. Al-Quran mengatakan kepada kita bahawa Jin dan Manusia harus tidak boleh berhubung kait walaupun hidup di dimensi yang selari dengan manusia, tetapi tidak harus berkomunikasi dengan satu sama lain. Jin tidak dapat dilihat, mereka boleh melihat kita, tapi kita tidak dapat melihat mereka. Tidak ada perkara seperti Jin "baik" atau membantu, kerana setiap jin yang bercakap dan berinteraksi dengan manusia secara langsung dilarang oleh Allah SWT.• Jadi arahan Nabi Sulaiman AS supaya mereka membawa kesemua buku, kitab yang berkaitan dengan ilmu sihir kepadanya, dan kemudian baginda kuburkan semua buku, kitab dan apa jua yang berkaitan dengan amalan ini dimana baginda fikirkan paling selamat iaitu tidak ada siapa yang boleh mendapatkan atau mencurinya.

• Dimana baginda menanamkan iaitu di bawah tapak kuil asas tersebut. Baginda melantik beberapa orang kesasteria yang di kenali sebagai "Knights of the temple of Solomon" (Knight Templar) untuk menjaga asas kuil Sulaiman siang dan malam.

• Kesatria melakukan ini pada awalnya. Selepas Nabi Sulaiman (AS) wafat, The Knights menemukan apa yang mereka menjaga. Mereka menyedari pentingnya maklumat ini, amalan sihir mereka berada di hujung jari mereka. Mereka mencuri dan mula berlatih. Mereka pindahkan kitab-kitab dan mula berlatih dan mengamalkan dan benar-benar jauh dari agama Nabi Musa dan Allah SWT. Dan tenggelam di bawah kuasa dan pengaruh Iblis (setan). Kerana sifat ritual mereka, mereka dengan cepat menjadi yang paling kuat dan orang-orang terkaya di negeri itu. Wawancara terbaru dengan ahli okultisme menegaskan bahawa Syaitan memberi penghargaan kepada pengikutnya dengan kekayaan dan keuntungan material di dunia ini, asalkan mereka melakukan apa saja yang ingin mereka iaitu menyebarkan rasuah, kefasikan dan kehancuran di bumi di wawancara juga mengatakan bahawa Syaitan meyakinkan mereka, melalui para imam dan pendeta tinggi, bahawa ia adalah Allah yang nyata. Dan itu ia hanya salah faham.

• Selanjutnya selama berabad-abad, naskah itu diseludup ke Eropah, dan Kesatria Templar memberi nama "Free Mason". Dengan kekuatan yang ditemui, baru mereka cepat menyebar pengetahuan ini di seluruh dunia, dalam bentuk perkumpulan rahsia.

Semua dengan satu tujuan iaitu melayani "Allah" Setan, dan untuk mempersiapkan kedatangan Dajjal bermata satu, yang mewakili setan di bumi. simbol mereka adalah piramid atasnya oleh "semua melihat" SATU mata! Perlu diketahui bahawa orang Mesir kuno juga mempunyai satu mata melihat semua yang mereka sebut Mata Ra, dan Mata Osiris. Ingat bahawa ilmu hitam adalah diajar dari orang-orang kafir dari Mesir kuno.


WARNS US AGAINST THE BEING WITH THE “ONE” EYE.


• Kalau tak percaya? Lihatlah bahagian belakang bil Dolar AS - semua melihat satu mata di sana! simbol dimerata-rata. Amerika adalah negara pertama di dunia Masonik. Ada banyak kajian yang menyokong tuntutan ini, bukti mengejutkan, wawancara, adalah "RAHSIA" pengetahuan alam semesta ini yang masyarakatnya yang memiliki tuntutan. Sebenarnya mengamal ilmu hitam iaitu ritual sihir. Ini adalah "rahsia" mereka selalu berbicara tentang menguasai masa depan anda, mencipta kekayaan dengan meminta alam semesta untuk memberikannya kepada anda rohani, tidak berugama dll. Ini adalah bertentangan dengan Islam di mana iman kita dan kepercayaan kepada Allah SWT untuk tawakal kepadaNya. Itu sebabnya sebahagian orang Islam yang murtad kerana melihat Syaitan dan Iblis merupai Nabi Isa mendatangi mereka dan menolong mereka semasa dalam kecemasan. Dan mereka mempercayai Nabi Isa AS, tetapi sebenarnya kerja-kerja setan!


Sebenarnya mereka sedang mempersiapkan kedatangan dewa mereka iaitu "Dajjal".Apa yang Islam dan Nabi Muhammad SAW memperingati kita tentang kedatangan dajjal

1. Dalam Islam kita tahu Dajjal adalah Nabi palsu. Dajjal akan meniru seperti nabi sejati dalam segala hal. Nabi yang sebenar adalah Nabi Isa AS yang akan datang semula untuk memerintah dunia dari Jerusalem. Jadi disitulah di mana Dajjal akan tiba di atas tanah suci, Jerusalam.

2. Nabi Muhammad SAW berkata kepada kami bahawa Dajjal dikeluarkan dari dunia ini. Dengan demikian ia telah berada di planet ini sejak zaman RasuluLlah SAW. Kami diberitahu bahawa Dajjal akan hidup di bumi selama 40 hari (satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti seminggu, dan selebihnya seperti hari biasa Ingat 1 tahun surgawi. Adalah sama dengan 1000 tahun manusia. anda melakukan matematik). Ini membuktikan bahawa ia adalah jin yang kuat, seperti jin boleh hidup selama ribuan tahun.

3. Semua Nabi-nabi memperingatkan kaum mereka tentang Nabi palsu ini.

4. Nabi Muhammad SAW pernah memberitahu kedatangan Dajjal dan memperingatkan kita untuk mengetahui bahawa Allah SWT tidak "bermata satu". Dajjal juga akan mempunyai perkataan kafir di dahinya. Nabi Muhammad SAW juga memberi amaran, bahawa setiap Muslim setelah mendengar "kedatangan" Dajjal perlu memaling muka daripada memandang wajah Dajjal. Dan membelakangkan dan terus berjalan menjauhkan diri darinya. Tidak melihat ke arahnya, atau berjalan ke arahnya. Jangan ingin tahu dan Nabi SAW memberi amaran bahawa orang yang terkuat imannya akan diuji dan mudah boleh jatuh korban fitnah Dajjal, kerana Dajjal adalah "Master of Deception".

Zionis pernah menyebut bahawa kawasan diantara sungai Nil dan Furat sebagaimana adanya "tanah yang dijanjikan." Dajjal raja mereka, dan sesuai dengan keyakinan okultisme, mereka harus membangkitkan kuil asal baginya untuk mengambil takhtanya.

Jadi di mana kuil asal dari Zionisme?

Bukti arkeologi dan sejarah membuktikan bahawa runtuhan kuil asal Sion adalah di bawah Kuil Sulaiman. Ertinya Nabi Sulaiman AS tahu bagaimana kuasa jahat sihir ini, maka ia membina kuil pada candi zionist tersebut. Menyembah satu Allah SWT yang benar cukup kuat untuk mengelakkan setiap kejahatan yang terjadi di sana.

Ini adalah kerana mengapa yahudi/zionist ingin menghancurkan Masjidil Al-Aqsa supaya mereka dapat membangunkan semula kuil dibawah Masjidil Al-Aqsa. Satu-satunya tempat ia boleh masuk dan memerintah, adalah kuil disesuaikan dengan alam yang jahat.

• Perkara ini menjelaskan mengapa Kerajaan AS begitu baik dengan Israel. Mereka mempunyai tujuan bersama, dan kepercayaan bersama. Mereka bekerja untuk sebuah kekuatan yang jauh lebih besar, dan jauh lebih jahat dan menipu. . Inilah sebabnya mengapa dasar luar negeri mereka pro-Israel. Inilah sebabnya mengapa mereka membiarkan Palestin akan diserang berkali-kali. Mereka perlu dan niat untuk menghancurkan Masjidil Al-Aqsa. Dan inilah mengapa mereka menggambarkan orang-orang Arab dan Muslim semua sebagai pengganas. Mereka ingin mengubah dunia melawan kita dalam kebencian, kerana faktanya adalah, orang-orang yang akan terus mempertahankan Masjid Al-Aqsa adalah orang Arab! Muslim!. Muslim memahami pentingnya Masjidil Al-Aqsa, ia adalah kiblat pertama umat Islam. Oleh kerana itu orang-orang Muslim adalah musuh dajjal dan Amerika adalah murid-murid Dajjal.

Dalam Al-Quran mengatakan bahawa salah satu tanda akhir zaman sebelum kedatangan Dajjal, dan menggambarkan akhir zaman, adalah runtuhannya Masjidil Al-Aqsa yang berlaku sebagaimana yang anda baca ini.

Semoga Allah SWT melindungi kita semua dari kejahatan Dajjal dan pengikutnya. Semoga cahaya Islam bersinar terang dari sebelumnya.

Dan bukti kedatangan Dajjal dan akhir zaman adalah kehancuran Masjidil Al-Aqsa....Allah hu akbar!


MEREKA memuliakan Tuhan MEREKA yang bermata satu! Astaghfirullah!.
66" />

Friday, 17 June 2011

Tuesday, 14 June 2011

SLIM RAMPING

produk kuruskan berat badan cepat mudah , murah dan selamat

DAPATKAN BENTUK BADAN IDAMAN ANDA SEKARANG!!!

Cara kurus yang mudah & pantas khas untuk wanita dan lelaki yang
✔Kuat makan.
✔Sibuk bekerja.
✔Tiada masa bersenam.
✔Metabolisma badan rendah.

Hanya untuk 1 botol untuk slim! Kejutkan saudara mara, jiran dan rakan pejabat anda dengan badan yang slim.

Kesan boleh dilihat seawal 1 n 2minggu penggunaan
===============================
Jangan risau:
✔100% dijamin selamat!
✔100% dijamin halal!
✔100% dijamin berkesan!
✔Purata 9 dari 10 orang bersetuju ianya berkesan!

DIJAMIN 100% BERKESAN atau WANG anda dikembalikan. 

promosi rm35 1 botol sampai alhir tahun

Sunday, 12 June 2011

Mimpi Khayalan

Dunia mimpi dan dunia khayalan adalah dunia favorit saya.
Dunia dimana apa yang kita inginkan akan terjadi disini.
pernah suatu ketika, ketika saya masih kecil.
saya punya banyak mimpi dan khayalan-khayalan yang luar biasa.
ingin rasanya saya mewujudkan itu semua.
saya pun akhirnya bercita-cita ingin tinggal di dunia mimpi dan dunia khayalan. karena hanya disitulah,
keinginan-keinginan saya boleh trcapai.hehehe
saya pun akhirnya terhanyut dalam dunia itu.
dunia itu membuat saya banyak bermimpi,
bermimpi dan berkhayal. hanya itulah yang saya lakukan.
saya bermimpi untuk kepuasan saya sendiri.
saya berkhayal hanya untuk membuat apapun yang mustahil menjadi kenyataan.
tapi itu hanya akan terjadi di dunia khayalan,
karna di dunia nyata pun saya tidak boleh mewujudkan khayalan itu.
yah, akhirnya saya hanya boleh berkhayal. itu yang membuat saya lama-lama menjadi gila dan akhirnya nama aku si tukang pengkhayal.hehehe
setelah cukup beberapa lama saya yakin keinginan saya itu,
saya akhirnya sadar.
ingin tinggal di dunia mimpi dan dunia nyata hanya akan membuat kita lupa untuk 'bangun'. kita terlalu terhanyut dengan imajinasi kita.
kita jadi lupa semuanya.
yang kita pikirkan hanyalah berkhayal,
berkhayal dan berkhayal. ya, itu sangat salah.
itu akan membuat kita terlalu asyik bermain di dunia khayalan dan lupa dengan dunia nyata.
Kita pun harus mewujudkanya di dunia nyata.
dunia mimpi dan dunia khayalan, tentu jelas beza.
dunia khayalan, dunia dimana hanya mewujudkan semua yang dianggap mustahil di dunia nyata menjadi kenyataan disini. ,
dunia ini hanya dunia dongeng. dunia anak-anak. kita para remaja yang mulai beranjak dewasa, tidak boleh terhanyut dalam dunia ini. why?
dunia ini membawa imajinasi yang tinggi. oke, semua yang kita inginkan boleh terjadi disini. TAPI. ada tapinya. kita tidak bisa mewujudkan itu semua di dunia nyata. itu hanya akan membuat kita 'tenggelam' di dunia nyata dan 'berjaya' di dunia khayalan.
sedangkan Dunia mimpi, dunia ini bisa mewujudkan apapun keinginan kita baik di dunia mimpi sendiri maupun di dunia nyata. mau jadi dokter? tentu boleh. mau kuliah di luar negri? tentu juga. tapi ingat! dengan catatan, kita harus berusaha dan kerja keras sesuai apa yang kita inginkan agar keinginan tersebut tidak hanya terjadi di dunia mimpi, tapi di dunia nyata.
jadi, pilih mana? dunia khayalan atau dunia mimpi?

mulai sekarang, jangan takut bermimpi! kita masih boleh mewujudkan mimpi itu selagi kita yakin. di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. kita tidak boleh terus terhanyut dalam dunia khayalan. kita boleh banyak bercita-cita, tapi jangan lupa sesekali mampir ke dunia mimpi, agar kita boleh mewujudkanya. pejamkan baik-baik bahwa kita 'boleh' menghadapi segala apapun. kita harus percaya pada diri sendiri..apa yg kita capai mesti wujud..janji yakin,,hehehe

sekarang saatnya berusaha dan kerja keras meraih mimpi itu!! yeaaaaah

Friday, 10 June 2011

Astagfirullahaladzim

Anda pernah berciuman? Udah berapa kali anda berciuman? Dengan siapa anda melakukannya? Merasa berdosakah ande setelah melakukannya? Ups.. Sebelum kalian menjawab pertanyaan di atas, ada baiknya kalian simak dulu kisah berikut ini :
Ya Allah Ya Rabbi, Astagfirullahaladzim.. Seorang Abdullah bin umar duduk-duduk di pintu rumahnya. Ia melihat seorang pemuda tampan. Abdullah lari masuk rumah dan menguncinya. Beberapa saat kemudian bertanya : “ fitnah itu sudah pergi atau belum !” mereka menjawab : “ sudah pergi “ maka Abdullah keluar dari rumah .
Ada yang bertanya : “ Wahai abdullah , apa yang di lakukan anak itu terhadap kamu ! Apa ada sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah mengenai dia !.
Abdullah ra. Menjawab ; “ memandang mereka itu haram ,berbicara atau berkumpul juga haram “.
Al Qadli Al Imam rh. Berkata ; “ Aku pernah mendengar seorang masyayikh berkata ; “ Setiap wanita ada satu syetan , dan syetan setiap anak remaja terdapat 18 syetan . “ ada riwayat ; “ Barang siapa yang mencium anak remaja dengan syahwat , allah ta`ala akan menyiksa di neraka 500 tahun < Padahal 1 jam di Akhirat = 1000 tahun waktu di Dunia >. Dan barang siapa yang mencium wanita dengan syahwat, seolah- olah ia berzina 70 perawan. Dan barang siapa yang berzina dengan perawwan, maka ibaratnya sudah berzina dengan 70.000 janda.

Sekarang coba anda jawab pertanyaan diatas.. Masih mau melakukannya? Jika ya, bersiap-siaplah mengunia neraka selama 500 tahun. Padalah 1 jam di akhirat = 1000 tahun di dunia. Coba anda kira berapa tahun jadinya.
Semoga kisah diatas bisa dijadikan renungan dan buat yang sudah terlanjur melakukannya semoga segera sadar dan bertobat. Jangan jadikan hawa nafsu dan bisikan setan sebagai pedoman. Karena itu hanya akan menjerumuskan kehidupan kita kelak di akhirat.Astagfirullah'adzim,
naudzubillahi mindzalik..
Stiap manusia psti prnh melakukan kslahan...
Tp jk ia sudah mengetahui hukum Allah,begitu hina nya diri ini..
Hanya brusaha bertaubat,
memohon ampun,
&mmperbaiki diri utk berjalan di Jalan Mu ...
Krn hamba Mu ini tkut akn adzab&murka Mu Ya Allah

Thursday, 9 June 2011

jangan putus asa sebab Allah SWT itu selalu ada di sampingmu

assalamulai'kum ..Ketahuilah olehmu sahabatku…

Jika kau merasa lelah dan tak berdaya dari usaha yang sepertinya sia-sia…
Allah SWT tahu betapa keras engkau sudah berusaha.

Ketika kau sudah menangis sekian lama dan hatimu masih terasa pedihnya…
Allah SWT sudahpun menghitung airmatamu.

Jika kau fikir bahawa hidupmu sedang menunggu sesuatu dan waktu terasa berlalu begitu sahaja …
Allah SWT sedang menunggu bersama denganmu.Ketika kau merasa sendirian dan teman-temanmu terlalu sibuk untuk menghubungimu…
Allah SWT selalu berada disampingmu.

Ketika kau fikir bahawa kau sudah mencuba segala-galanya dan tidak tahu hendak membuat keputusan …
Allah SWT punya jawapannya.

Ketika segala sesuatu menjadi tidak masuk akal dan kau mula merasa tertekan…
Allah SWT dapat menenangkanmu.

Jika tiba-tiba kau dapat melihat jejak-jejak harapan…
Allah SWT sedang berbisik kepadamu.

Ketika segala sesuatu berjalan lancar dan kau merasa ingin mengucapkan kesyukuran,
Allah SWT telah memberkatimu.

Ketika sesuatu yang indah terjadi dan kau dipenuhi ketakjuban,
Allah SWT telah tersenyum kepadamu.

Ketika kau memiliki tujuan untuk dipenuhi dan mimpi untuk digenapi,
Allah SWT sudah membuka matamu dan memanggilmu dengan namamu.

Maka ingatlah..walau dimanapun, atau kemanapun kau menghadap…

Allah SWT TAHU

Tuesday, 7 June 2011

tolong jangan benci agama kami..islam itu mulia, islam itu indah..

assalamualaikum
kenapa orang kafir benci sangat dengan islam,
sakit hati betul bila mereka menghina islam,
malah israel pula sedang menghancurkan umat islam..
apa yg dia mahukan? mereka mahukan islam berpecah belah,mahu kita kalah, karena
mereka sbnrnyasudah tau,mereka dipihak salah

meskipun orng kafir diseluruh dunia serentak memfitnah allah, islam, dan nabi muhammad,
Allah tetap maha kuasa,
islam tetap bercahaya,
nabi muhammad tetap mulia.biarlah semaunya orang yg mau mencaci islam,
ke benaran pasti datang, perangilah hidup ini dengan ke tabahan bukan ke bencian, sebab di dalam ajaran islam kita semuah umat bersaudara.
bersabar dan ber do,a ke pada allah yg maha esa.

Sunday, 5 June 2011

cita- cita lelaki dalam hidupnya

assalamulaikum klo tak jwab dosa, klu jawab syang..hehehe
so skg sy mau cerita sikit tntang cita2 lelaki.hehehehe
mari kta mulai skg....
bab baru..hehehe
Bila dah jadi lelaki ni mesti ada target sendiri Mesti ada perancangan sendiri
Sebab lelaki ni memang dilahirkan untuk menkadi pemimpin,Jadi macam mana sekalipun seorang lelaki tu, dia memang layak menjadi seorang pemimpin. Tak kira dari organisasi yang macam mana sekalipun. Mungkin yang paling terdekat adalah memimpin keluarga. Sebab lelaki bila dah kahwin mesti akan jadi pemimpin keluarga.

Apa yang lelaki mau dalam hidupnya? spa tau..hehehe

Pekerjaan
Sesuatu yang amat penting. Lelaki memerlukan pekerjaan. Sebab ni merupakan sumber pendapatan seorang lelaki. Kalau tak ada pekerjaan mana mau cari duit. Betul tak? hehhee..Macam mana mau penuhi kehendak diri sendiri kalau tak ada duit? Sebab semuanya bermula dengan pekerjaan..tak mungkin kan minta duit sma orng tua..malu..dah bsar..hehehe
next rumah
Tapi aku rasa rumah ni patut dbeli bila dah dapat kerja tetap.bukan untuk kita, tpi untuk anak kita, klo tak ada rumah mau tinggal mana..hehehe
tpi skg rumah mahal,pening klu pikir,,tpi jgn takut janji usaha apa yg mampu..klu tak sanggup beli rumah biasa, jgn mewah sngat..heheheh janji ada tempat tinggal..

Kahwin
Yang ni aku rasa. Paling last sekali. Tapi ikut jodoh seorang lelaki la. Kalau dah dia ni ditakdirkan kahwin awal mau buat macam mana kan? Tapi yang penting kenalah capai keinginan yang pertama iaitu pekerjaan dulu.

Rasanya lelaki-lelaki di luar sana, anda dah capai keinginan anda blum? Agak-agak, bila kalian boleh capai semua tu ya? Tapi kalau dah jodoh klian dahulu. Tu takdir. Tak boleh kata apa2. Masing-masing ada perjalanan hidp masing-masing. Mana tahu, klian smua akan bina dan capai keinginan dengan orang tercinta. Siapa tahu? hehehe..ok dah ckup, mau makan dulu..sakit mata menghadap pc trus...catatan,,klo kawen jgn lupa hantar kad jmputan...jemput jgn tak jemput...ok..i wait

Tuesday, 26 April 2011

banyak aku belajar disini tentang erti kehidupan yang sebenar. banyak kenangan

suka dan duka disini....k lah nanti kita jmpa lagi... bye2...

"tanpa keberanian mimpi tidak bermakna".
Rindu kampung ,Aceh
Rindu jalan-jalan di Aceh
Rindu pada setiap sudut rumah orangtuaku
Apalagi sangat rindu pada makanan aceh
Keumamah, kuah pliek u, asam keueng….hehehe kerupuk mulieng maklum orang aceh pidie..akkkuuuu pullaaaaannnnggggg...

bukain pintu...dalam mimpi..hehehe

sudah lama k pulang.

Sunday, 24 April 2011

aku rindu kamu palestine..


Apa Khabar Palestine?
Apa khabar bumi Palestine? Bumi yang diduduki oleh saudara-saudara ku..

Bumi yang selama ini, bermandikan darah dan keringat...

Bumi yang selama ini sentiasa bergegar dan tidak pernah aman...


Apa khabar bumi Palestine? Aku bertanya kepada diriku sendiri akan khabarmu...

Palestine, aku rindukan kamu...

Aku sayang kamu...

Aku cinta kamu...

Kerana,

Kamu adalah bukti nyata dalam perjuangan ISLAM...Palestine, maafkan kami disini...

Masih ada diantara kami yang tidak peka akan isumu...

Masih ada diantara kami yang alpa tentang penderitaanmu di sana...

Masih ada diantara kami yang menganggap isumu adalah isu bermusim dan bukan urusan mereka...

Palestine, maafkan kami...Palestine,

Ujian dan dugaan yang menimpa rakyatmu jauh lebih dashyat dari ujian dan dugaan kami di sini,

Tapi, kamu tetap tabah dan bersemangat mempertahankan haq dan kemuliaan ISLAM,

Tapi, bagi kami di sini...Keluh kesah,putus asa, dan sebagainya seolah-olah sudah sebati walaupun ujian dan dugaan yang menimpa itu amat sedikit berbanding dirimu...


Palestine,

Aku memohon untuk meminjam semangat juangmu,semangat luar biasa dalam menghadapi kehidupan...


Sungguh Palestine,

HatiKu kini Milikmu...

Palestine,


Aku menunggu pembebasan negaramu,kerana aku yakin ISLAM akan kembali mendominasi dunia..


Palestine...

Salam rindu sentiasa untukmu...

Blog aku , ikut suka hati aku . hehehe

apa yang ingin aku tulis..???
Apa
yang
ingin
aku
tulis
...
???

Seharusnya apa yang aku tulis...???
inikah yang aku tulis
itukah yang aku tulis
akukah yang aku tulis
diakah yang aku tulis
merekakah yang aku tulis
atau...
orang itukah yang aku tulis

Kenapa aku harus menulis...???
siapa yang sebenarnya ingin kutulis
tak ada yang bisa aku tulis
ini bukanlah yang mau aku tulis

lalu apa yang mau aku tulis...???
aku tak tahu apa yang sedang aku tulis
dimana aku bisa menulis
kapan aku harus menulis
sampai dimana dan kapan aku harus menulis

Apa yang harus ditulis...???
tak ada yang tahu
tak ada yang mengerti
tak ada yang peduli
tak ada waktu untukku
tak ada hari yang bahagia untukku
tak ada apapun yang aku miliki
tak ada apapun yang bisa kuraih
tak ada...

Arrgggggggggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.........

Apa yang ingin aku tulis...???
ingin aku teriak
ingin aku berteriak sekuat-kuatnya
ingin aku bisa meluapkan semuanya
tapi tak bisa...

apa yang ingin aku tulis...???
Tolong bantu aku
siapapun tolonglah aku
aku sangat membutuhkan
aku sangat menginginkan
aku sangat merindukan

Apa yang telah aku tulis...???
Angin,malam,dingin
adakah selimut ketenangan untukku
adakah yang bisa memelukku
adakah yang mau menemaniku
adakah yang ingin kau beri untukku

Apa yang sebenarnya aku tulis...???
Kekejaman, kekesalan, Penderitaan
penyesalan, permohonan, penghinaan
ketidakmampuan, keinginan, pengorbanan
kekeliruan, kebencian, rasa cinta
rasa mau, rasa malu,

apa ini..??? siapa ini...???

apa yang ingin aku tulis...???
apa yang yang harus ditulis...???

Aku... Inginkan Dirimu
datang dan temui aku


Apa yang aku tulis dan apa yang kurasakan
apa yang kurasakan dan apa yang kuinginkan
apa yang kuinginkan dan apa yang kurelakan
apa yang kurelakan dan apa yang kutinggalkan

apa ini yang seharusnya ditulis...???

Tenang... tenang... tenang...

Asstagfirullah...

Saturday, 23 April 2011

suka22

hmm..cam inilah nasib aku, hari2 kerja, tak ada time bercinta,,
bayangkan 1 bulan puntak pernah cuti..klo kalian semua kerja kayak gini sanggup tak..
mesti tak sanggup kan..hehehehe
tpi tak apa, bagi aku kerja adlah hal utama, untuk menentukan masa depan..maklum mau cepat kawen..ni pun skg umor dah mncapai 24,,nanti kalau aku kwen , aku jmput kalian semua ya..hehehe
bawa hadiiah byak2..hehe
aik tiba2 perut lapar..ok kawan2 mau makan dulu ya..ok kawan2 bye2 semua..salam

Hitam dan Putih Hati Seorang Lelaki.


Perempuan selalu anggap yang lelaki suka pandang perempuan yang cantik je. Disebabkan tu jugakla ramai perempuan yang berusaha untuk jadi cantik..

Kesannya, jadilah fenomena macam sekarang. Perempuan terlalu taksub dengan fesyen, dan ada yang sanggup beli "baju sekerat" hanya untuk nampak seksi..

Memang aku tak nafikan, lelaki memang suka pandang pd perempuan seksi. Tapi sebenarnya, lelaki jugak suka pandang pd perempuan yang solehah..


Hitamnya hati seorang lelaki.

Kalau nampak perempuan seksi, lelaki normal akan berperasaan :

"Perhh, seksinya dia tu. Kalau aku dapat buat jadi awek ni mesti best. Boleh gak buat geli-geli".

Perasaan lelaki terhadap perempuan seksi hanya berlandaskan nafsu semata-mata. Ia bukanlah cinta. Dan tak tergerak pon untuk dibuat isteri..

Walaubagaimanapun, bukanlah semua lelaki akan approach dan pikat perempuan seksi. Sebab masih ada golongan lelaki yang teguh imannya..


Putihnya hati seorang lelaki.

Berbeza pulak pandangan lelaki kalau diorang tengok perempuan yang solehah. Lelaki akan berfikiran camni:

"Fuuh, sejuk mata memandang perempuan soleha. Sopan , tutup semuanya. Untung kalau buat jadi isteri ni".

Nampak tak perbezaan pandangan lelaki? Lelaki lebih serius pada perempuan yg solehah berbanding perempuan seksi dan gedik..


So, perempuan diluar sana. Kalau klian takmau jadi santapan lelaki hanya sebab nafsu. Jagalah aurat dan tingkah-laku korang betol-betol..

Hitamnya hati seorang lelaki tu bila dia tertarik pada perempuan seksi. Dan putihnya hati seorang lelaki bila dia menjaga pandangan daripada melihat perempuan seksi, dan tertarik pada perempuan solehah..


catatan: Jangan ingat seksi itu cantik

Wednesday, 13 April 2011

hitam putih

jangan bangga sangat dgn pakaian yg cntik dan mahal,
krna pakaian nati kita adalah kain kapan,

jgn bnnga dan action sngat dgn kenderaan mewah,
krna kenderaan terakhir kita adalah van jenazah dan papan keranda,

jgn terlalu bangga dgn gembira dgn tmpat tidur yg empuk dan nyaman
krna tmpat tdur terakhir kita adalah di liang lahad..

jgn pula ego dan bongkak, krna mampu memiliki rumah mewah, seperti istana, kita kena ingat, rumah terakhir kita adalah kubur bertiang dua,

jangan terlalu megah dgn pangkat dan darjat, krna bila sudah tiada nnti,
kita dapat gelaran almarhum,

janganlah terlalu bangga dan sombong dgn wajah yg kacak atau cantik, krna bila kita mati nanti, wajah itu akan berubah mnjadi tengkorak..